Välkommen till Skärgårdens Hamnservice!
Vi erbjuder all typ av byggnadsarbete i sjönära områden.
Huvuddelen av vår verksamhet är besiktning, renovering samt nyproduktion av bryggor.
Vi finns i hela Storstockholms skärgård. Vår transportfärja kan ta laster på 4,5 ton
och har en marchfart på 20 knop fullt lastad. Detta innebär att vi ofta kan få de flesta jobb
gjorda på ett snabbt och tidseffektivt sätt – något som naturligtvis gagnar våra kunder.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Julius Magnusson
Telefon: 070/461 89 26
E-post: skargardens[at]hamnservice.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjörelaterade tjänster

 • Inspektioner av flytbryggor, kätting, förankring samt landfästen.
 • Reparationer av ovanstående (när det är tillrådigt att göra sådana).
 • Byte av kätting till flytbryggor samt sten om nödvändigt.
 • Nyproduktion av stolpade samt hängande bryggor.
 • Utläggning av bojar och stenar.
 • Utläggning, inspektion av värmerör.
 • Transporter.
 • Lättare dykuppdrag på båtar och mindre fartyg.

Byggrelaterade tjänster

 • Konstruktionssnickeri.
 • Mindre grävuppdrag.
 • Formsättning och gjutning.

Referensobjekt