VÅRA TJÄNSTER

SJÖRELATERADE TJÄNSTER
– Inspektioner av flytbryggor, kätting, förankring samt landfästen.
– Reparationer av ovanstående (när det är tillrådigt att göra sådana).
– Byte av kätting till flytbryggor samt sten om nödvändigt.
– Nyproduktion av stolpade samt hängande bryggor.
– Utläggning av bojar och stenar.
– Utläggning, inspektion av värmerör.
– Transporter.
– Lättare dykuppdrag på båtar och mindre fartyg.

BYGGRELATERADE TJÄNSTER
– Konstruktionssnickeri.
– Mindre grävuppdrag.
– Formsättning och gjutning.