SKÄRGÅRDENS HAMNSERVICE

Skärgårdens hamnservice startades av Julius Magnusson 2005.
Grundidén är att erbjuda all typ av byggnadsarbete i sjönära områden.
Huvuddelen av verksamheten inriktar sig på bryggor.
Både gamla som behöver renoveras samt nyproduktion.

Vi finns i hela Storstockholms skärgård.
Vår transportfärja kan ta laster på 4,5 ton och
har en marchfart på 20 knop fullt lastad. Detta innebär att
vi ofta kan få de flesta jobb gjorda på ett snabbt och
tidseffektivt sätt – något som naturligtvis gagnar våra kunder.

SJÖRELATERADE TJÄNSTER

 • Inspektioner av flytbryggor, kätting, förankring samt landfästen.
 • Reparationer av ovanstående (när det är tillrådigt att göra sådana).
 • Byte av kätting till flytbryggor samt sten om nödvändigt.
 • Nyproduktion av stolpade samt hängande bryggor.
 • Utläggning av bojar och stenar.
 • Utläggning, inspektion av värmerör.
 • Transporter.
 • Lättare dykuppdrag på båtar och mindre fartyg.

BYGGRELATERADE TJÄNSTER

 • Konstruktionssnickeri.
 • Mindre grävuppdrag.
 • Formsättning och gjutning.

te has everything you need. We do everything to perfectly fit your needs. Satisfied customer for us the most important.

Vid förfrågningar
Julius Magnusson
070/461 89 26
skargardens[at]hamnservice.com

Postadress
Skärgårdens Hamnservice
Eknäsvägen 44
134 65 Ingarö